Concerten 2018

- 13 juni 2018 - Mannes Hofsink

- 27 juni 2018 - Matthias Havinga

- 11 juli 2018 - Hayo Boerema

 

13 juni 2018 - Mannes Hofsink (Meppel)

- J.S. Bach (1685-1750) - Nun komm der heiden Heiland (BWV 659)

 

- J.S. Bach (1685-1750) - Praeludium et Fuge in D (BWV 532)

 

- Anton Heiller (1923-1979) - Nun komm der heiden Heiland (1972)

 

- Josef Rheinberger (1839 - 1901) - Cantilène uit Orgel Sonata no. 11

 

- Jan Welmers (* 1937) - Sequens (1979)

Mannes Hofsink profileert zich als allround concertorganist, waarbij het accent ligt op de orgelwerken van J.S.Bach. Van hem is een CD verschenen, getiteld: Concertare. Als koorbegeleider treedt hij vaak op en in die hoedanigheid is hij met het Zwols Vocaal Ensemble op concertreis naar Engeland en Zweden geweest. Naast een bescheiden lespraktijk speelt hij met regelmaat continuo in verschillende ensembles. Ook organiseert hij de marktorgelconcerten op de Donderdag Meppeldagen, een drietal beiaardconcerten en is bestuurslid van de Stichting Orgelconcerten Meppel.

 

In juni 2003 is Mannes Hofsink benoemd als cantor-organist van de Protestantse Gemeente te Meppel in de Grote of Mariakerk. Zijn basistaken zijn het begeleiden van de erediensten op het Van Kamp/Schnitger/Mense Ruiter-orgel (IIIP/38) en het leiding geven aan Cantorij Meppel. Daarnaast is hij cantor van Cantorij Nijeveen. Zo nu en dan assisteert bij de Michaëlsvieringen en de Cantatediensten in de Grote Kerk te Zwolle.

 

In januari 2011 is Mannes Hofsink benoemd als stadsbeiaardier van de gemeente Meppel. Hij verzorgt de wekelijkse beiaardbespeling tijdens de markt op de donderdagochtend van 10:30-11:30. Het carillon telt 47 klokken en is in 1973 geplaatst door fa. Eijsbouts. Jaarlijks geeft hij een aantal beiaardconcerten. Ook maakte hij een concertreis naar Frankrijk en voerde integraal de beiaardwerken uit van de Dordtse componist Kors Monster tijdens het gelijknamige festival in Dordrecht. Dit oeuvre wordt gerekend tot de moeilijkst speelbare muziek voor beiaard.

 

Naast het wekelijks repeteren van Cantorij Meppel en Cantorij Nijeveen organiseert Mannes Hofsink koorprojecten. Zo werd Eternal Light van H. Goodall, Oratorio de Noël van C. Saint-Saëns en Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd, alsmede Bachs Johannes Passion in een speciale, verbindende uitvoering.

 

27 juni 2018 - Matthias Havinga (Amsterdam)

- Peeter Cornet (1575 - 1633) - Salve Regina

- Salve Regina

- Ad te clamamus

- Pro fine

- Jacques van Oortmerssen (1950-2015) - Psalm 77

 

- Jacques van Oortmerssen (1950-2015) - Nun ruhen alle Wälder

 

- Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - Sonate VI

- Choral mit Variationen 'Vater unser in Himmelreich'

- Fuga

- Finale - Andante

- J.S. Bach (1685 - 1750) - Allein Gott in der Höh' sei Ehr (BWV 662)

 

- J.S. Bach (1685 - 1750) - Praeludium et Fuga Es-Dus (BWV 552)

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. Hij is organist van het Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, waar hij de Koepelkerkconcerten organiseert. Ook bespeelt hij als kerkelijk organist van de Oude Kerk Amsterdam wekelijks het Vater/Müller-orgel (1726/1738) en het Ahrend-orgel (1965) van de Oude Kerk.


Matthias nam vier CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden. De derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw, en de vierde CD 'Mendelssohn' bevat een selectie orgelwerken van Felix Mendelssohn-Bartholdy.


Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Matthias is hoofdvakdocent orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast als pianist geregeld met vocale solisten en koren, zoals het Nederlands Kamerkoor. Matthias is kerkelijk organist van de Oude Kerk te Amsterdam. Hij leverde bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579. Als dirigent leidt Matthias incidenteel de Sweelinckcantorij van de Oude Kerk.


11 juli 2018 - Hayo Boerema (Rotterdam)

- J.S. Bach (1685 - 1750) - Praeludium et Fuga in c (BWV 546)

 

- Jan Pieterszn Sweelinck (1663 - 1521) - Est-cemars

 

- Heinrich Scheidemann (1596 - 1663) - Toccata in G

 

- Johann Adam Reincken (1623/43? - 1723) - Fuga g-moll

 

- J.S. Bach (1685-1750) - Toccata et Fuga d-moll (‘Dorische‘) (BWV 538)

 

- J.S. Bach (1685 - 1750) - Trio super ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (BWV 655)

 

- H. Boerema (*1972) - Improvisatie

Hayo Boerema werd geboren in 1972 in Groningen. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij orgel bij Johann Th. Lemckert en kerkmuziek bij Marijke van Klaveren. Tevens behaalde hij er zijn Aantekening Improvisatie bij Jos van der Kooy. Aan het Rotterdams Conservatorium studeerde hij koordirectie bij Barend Schuurman. Verdere improvisatielessen volgde hij bij Jos van der Kooy en in Parijs bij Naji Hakim. Bij Ben van Oosten specialiseerde hij zich in het frans-symphonische repertoire. Hij won prijzen tijdens diverse concoursen en festivals o.a. in Wenen (1998), Neurenberg (1999), Parijs (1999), St Albans (2001), Nijmegen (2004) en Kotka (2005). Hij heeft een uitgebreide concertpraktijk met recitals zowel in binnen- als buitenland. Tevens werkt hij regelmatig mee aan radio-opnamen, zowel in samenwerking met diverse koren zoals de Laurenscantorij als wel als solist. Sinds december 2005 is hij organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. In 2009 ontving hij van de Société Académiqued’Education et d’Encouragement ‘Arts, Sciences, Lettres’ in Parijs de zilveren medaille vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst. Sinds 2010 is hij verbonden aan Codarts Hogeschool voor muziek in Rotterdam als docent improvisatie. Van zijn spel zijn diverse Cd’s verschenen – waaronder het integrale werk van Jehan Alain – die door de pers zeer positief zijn ontvangen. Momenteel is hij bezig met het opnemen van de orgelwerken van Olivier Messiaen